Nastavak radionica s učenicima Srednje Škole Buzet

Nastavak radionica s učenicima Srednje Škole Buzet

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija održala je 27. veljače 2020. u Srednjoj Školi Buzet radionicu s učenicima drugih i trećih razreda tehničkih usmjerenja. Radionica je bila predviđena kao uvodno predavanje za terensku nastavu u kojima će sudjelovati učenici Srednje Škole Buzet a odnose se na implementaciju stečenih znanja učenika kroz instalaciju sustava grijanja/hlađenja u Domu zdravlja Motovun. Terenska nastava učenika odvijat će se u sklopu redovne praktične nastave. Predviđene aktivnosti provode se u okviru akcije "Kids can do it" koja je sastavni dio Akcijskog plana Istarske Županije za poticanje obnove zaštićenih zgrada koji je izrađen u sklopu INTERREG EUROPE projekta SUPPORT, u kojemu Istarska Županija sudjeluje kao projektni a IRENA kao vodeći partner. Implementaciji stečenih znanja prethodile su radionice u kojima su učenici stekli znanja o obnovljivim i energetski učinkovitim izvorima energije, radionice crtanja u programu CAD te terenske radionice gdje su se učenici upoznali s instalacijom geotermalnih izmjenjivača koji će biti korišteni kao izvor energije za sustav grijanja/hlađenja u Domu zdravlja Motovun.

Nakon uvodnog dijela, Dalibor Jovanović iz IRENA-e, predstavio je učenicima i profesorima koje se aktivnosti planiraju odraditi te koja su očekivanja od svih sudionika. Radovi na instalaciji grijanja/hlađenja obuhvaćat će vanjske instalacije kao što su spajanje vanjskog cjevovoda, instalacija vanjske jedinice dizalice topline (zrak-voda modul), instalacija vanjskih senzora, testovi toplinskog odziva i ostalo, dok će unutrašnji radovi obuhvaćati strojarske i elektro instalacije, ugradnju opreme za centralno upravljanje i daljinski nadzor sustava te na kraju puštanje u pogon i testiranje sustava. Učenici će na kraju kao završni zadatak imati za izraditi završnu tehničku dokumentaciju koja podrazumijeva izradu strojarskog projekta izvedenog stanja te izradu elektro projekta izvedenog stanja. Svi radovi bit će odrađeni uz suradnju te nadzor ovlaštenih tvrtki za predviđene radove.

Radionica je završena podjelom zaštitne odjeće koju će učenici i profesori koristiti prilikom izvođenja radova na instalaciji sustava grijanja/hlađenja u Domu zdravlja Motovun.

Galerija fotografija