Joint_SECAP – druga faza izrade SECAP-ova

Joint_SECAP – druga faza izrade SECAP-ova

3. svibnja 2021. IRENA je organizirala regionalni online sastanak s ciljem predstavljanja rezultata javnog savjetovanja o prvim verzijama akcijskih planova održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama gradova Buja i Novigrada i općine Brtonigle (SECAP-ovi). Izrađeni planovi predviđaju provedbu mjera za smanjenje emisija CO2 u  sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete. Radi se o dobro poznatim aktivnostima koje se već niz godina provode kroz implementaciju mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i koje se već neko vrijeme smatraju općeprihvaćenim tržišnim standardom čiju se promotivnu fazu nalazi u ranijim verzijama ovakvih planova, SEAP-ovima. SECAP u proces planiranja unosi klimatsku komponentu i stav da su klimatske promjene neizbježne te da je potrebno planirati mjere adaptacije istima. Navedene mjere se u predmetnom području planiraju u sektorima poljoprivrede, zdravstva, vodoopskrbe i odvodnje, turizma, obalnog područja i prostornog planiranja.

Problemi u nekim sektorima poput odvodnje i vodoopskrbe prisutni su već dulje vrijeme i može se reći da su klimatske promjene samo dodatni motiv za sustavniji pristup rješavanju istih. Slično vrijedi i za gospodarenje prostorom koje je pod snažnim pritiskom deurbanizacije i prekomjerne izgradnje vezane pretežito za nedovoljno kontrolirani razvoj turističkog sektora, jednog od ključnih regionalnih faktora odgovornih za negativne stakleničke emisije i povećani pritisak na ekosustav. Mjere predviđaju i aktivnosti borbe protiv problema uzrokovanih dizanjem razine mora koje na području sjevernog Jadrana ima posebno negativan potencijal. Pretpostavlja se da je u posljednjih 500 godina razina Jadranskog mora podignuta za 50 cm i kritična granica u mnogim obalnim mjestima sjevernog Jadrana već je dosegnuta što je evidentno iz problema koje posljednjih godina stvara svaki izraženiji plimni val.

Prošlotjedni sastanak organiziran je i u formi virtualnog studijskog putovanja u sklopu kojeg su predstavljeni projekti i planovi drugih gradova Istarske županije koji su već u provedbenoj fazi. Na sastanku su sudjelovali predstavnici općine Brtonigle i gradova Buja, Novigrada, Poreča (Parentium d.o.o.), Pule (Starum d.o.o. Pula) i Pazina (Razvojna Agencija Srce Istre), predstavnici Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) 'Pinna Nobilis', turističke zajednice grada Buja te izrađivača SECAP-ova, tvrtke Ecorys Hrvatska d.o.o. Gordana Lalić iz Parentiuma d.o.o. predstavila je mjere prilagodbe klimatskim promjenama grada Poreča u sektoru prometa kroz primjere elektromobilnosti i upotrebe hibridnih vozila za potrebe javnog sektora.  Tatjana Uzelac iz Starum d.o.o. Pula predstavila je primjere rješenja sustava odvodnje oborinskih voda u gradu Puli, a Claudia Pučić iz Razvojne agencije Srce Istre primjere razvoja zelene infrastrukture na području grada Pazina. Predstavljeni primjeri uz komentare iz procesa javnog savjetovanja trebali bi poslužiti kao osnova za doradu SECAP-ova Buja, Novigrada i Brtonigle.

Provedba projekta JOINT_SECAP nastaviti će se organizacijom partnerske tehničke radionice 18. svibnja 2021., a nakon toga biti će organizirana i regionalna radionica. Više informacija i najnovije vijesti  o projektu Joint_SECAP možete pronaći ovdje: https://www.italy-croatia.eu/web/jointsecap

Galerija fotografija