MARLESS – Turistički sektor u borbi s morskim otpadom u Istarskoj županiji

MARLESS – Turistički sektor u borbi s morskim otpadom u Istarskoj županiji

Morski otpad je složen višedimenzionalni problem prisutan u svim svjetskim morima sa značajnim negativnim posljedicama na kvalitetu morskog okoliša, gospodarstvo i sigurnost.

U Jadranskom moru morski otpad predstavlja strateško pitanje kako zbog strukture gospodarstva, tako i gustoće naseljenosti priobalnog pojasa. Na težinu problema posebno negativno utječu prirodne karakteristike Jadranskog mora, zatvorenost, slaba izmjena vode s ostatkom Mediteranskog mora, a na njegovoj istočnoj obali i prevladavajući smjer strujanja. Posebno negativan utjecaj imaju povezani veliki slatkovodni slivovi koji su značajan izvor zagađenja. Naime, pretpostavlja se da više od 80% morskog otpada potječe s kopna.

Turistički sektor posebno je osjetljiv na kvalitetu okoliša čijoj degradaciji samom prirodom svoje djelatnosti često značajno doprinosi. Turizam kao najznačajniji gospodarski sektor u Hrvatskoj stoga ima poseban interes za promjenom postojećih praksi u gospodarenju otpadom. U Istarskoj županiji, kao turistički najintenzivnijoj regiji u Republici Hrvatskoj, problem je posebno izražen. Ovaj sektor na državnoj razini uglavnom je u stalnom porastu, a najveće hotelijerske tvrtke u Republici Hrvatskoj imaju sjedište upravo u Istarskoj županiji. U 2019. godini u Istarskoj županiji zabilježeno je više od 28,7 milijuna noćenja te više od 4,6 milijuna dolazaka, što je rast od jedan odnosno tri posto u odnosu na prethodnu godinu. Ova gospodarska djelatnost u posljednjim razdobljima zaslužna je i za najveći broj investicija na poluotoku. Hotelijerski sektor prednjači u većini značajnih gospodarskih statističkih podataka u županiji. Prema podatcima FINA-e za 2019. godinu, među poduzetnicima sa sjedištem u Istarskoj županiji najviše zaposlenih (4.094), najveće prihode (2,1 mlrd. kn), dobit razdoblja (377,0 mil. kn) i izvoz (1,69 mlrd. kn) u 2019. godini ostvarila je Valamar Riviera d.d. ROCKWOOL ADRIATIC d. o. o. (723,2 mil. kn) i Valamar Riviera d.d. (686,7 mil. kn) najviše su investirali u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a Valamar Riviera d.d. (333,5 mil. kn), ADRIS GRUPA d.d. (329,7 mil. kn) i MAISTRA d.d. (319,6 mil. kn) u novu dugotrajnu imovinu.

Za učinkovito rješavanje problema morskog otpada potrebno je prihvaćanje sveobuhvatnih mjera za očuvanje okoliša, ali i dizanje svijesti svih uključenih dionika. S obzirom na ranije navedene brojeve, jasno je da turistički sektor, a posebno njegov hotelijerski sektor, ovdje ima posebno izraženu ulogu. Upravo s ciljem uključivanja ovih dionika, 2. lipnja 2021., IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija i Institut Ruđer Bošković – Centar za istraživanja mora Rovinj (CIM) u sklopu projekta MARLESS (MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions) čiji su projektni partneri, organizirali su sastanak s predstavnicima hotelijerskih kuća - Valamara, Maistre, Plave Lagune i Arena Hospitality grupe.

Sastanak je organiziran s ciljem aktivnog uključivanja koncesionara u istraživanje procjene stvaranja morskog otpada na plažama i u implementaciju mjera očuvanja okoliša koje će biti predložene u skladu s rezultatima analize proizašle iz prikupljenih podataka.  Predstavnici svih ranije navedenih hotelijerskih kuća naglasili su da svjesno pristupaju problematici održivog turizma te da njihovi djelatnici redovito čiste plaže koje su pod njihovom upravom i trude se da što manje otpada dospije u more. Dogovoreno je da će se odabrati plaže u Rapcu, Puli, Rovinju, Poreču i Umagu (po jedna na svakoj lokaciji) na kojima će se izvršiti prikupljanje podataka o nastanka morskog otpada na istima.

Tijekom turističke sezone 2021., zaposlenici uključenih hotelijerskih kuća  će tijekom redovnih čišćenja plaža prikupljati podatke o količini i vrsti  prikupljenog otpada. Zaposlenici će proći kratku edukaciju u organizaciji IRENA-e i CIM-a. Kako bi se zaposlenicima olakšalo prikupljanje podataka, u sklopu projekta MARLESS pripremljen je jednostavan obrazac koji dijeli otpad na 19 kategorija. Nakon završetka istraživanja, provesti će se analiza prikupljenih podataka koja će u određenoj mjeri pokazati stvaran utjecaj obalnog turizma na nastanak morskog otpada. Nakon analize, IRENA i CIM će nastaviti surađivati s hotelijerskim kućama te će se usuglasiti popis mjera za smanjivanje nastanka otpada u obalnim područjima. Tijekom 2021. i 2022. godine na plažama uključenim u projekt planira se održavanje raznih aktivnosti poput info dana, akcija čišćenja podmorja, edukacija i akcija čišćenja zajedno s eko školama.

 

Više informacija o Interreg Italy-Croatia projektu MARLESS možete pronaći na:

 

https://www.facebook.com/marless.marinelitter

 

https://www.italy-croatia.eu/web/marless