Predstavljene prve verzije pilot rješenja projekta COASTENERGY

Predstavljene prve verzije pilot rješenja projekta COASTENERGY

27. svibnja 2021. održan je treći prekogranični HUB obalne energije (Coastal energy HUB – čvorište dionika obalne plave energije) Interreg Italy-Croatia projekta COASTENERGY koji IRENA provodi u svojstvu glavnog partnera. Kao i prethodna dva HUB-a, održan je u online okruženju, ovaj put u organizaciji Sveučilišta Udine, jednog od četiri talijanska projektna partnera.

Projekt COASTENERGY ulazi u posljednju provedbenu fazu, a osnovna tema ovog, pretposljednjeg HUB-a bila je predstavljanje studija izvedivosti korištenja plave energije u svih osam regija uključenih u projekt. Kao nastavak Interreg MED projekta MAESTRALE čije rezultate u velikoj mjeri koristi, COASTENERGY fokusiran je na korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline i energije valova prije svega u sklopu postojeće i planirane lučke infrastrukture. U skladu s navedenim, i studije izvedivosti fokusirane su na evaluaciju opravdanosti korištenja dizalica topline koje u primarnom krugu koriste morsku vodu i konvertera energije valova. S obzirom na tržišnu zrelost dviju tehnologija, ali i preliminarno ocijenjeni kako prirodni tako i tržišni potencijal, očekivalo se da će studije dominanto evaluirati rješenja temeljena na dizalicama topline, međutim, tri od sedam predstavljenih rješenja bilo je ekskluzivno orijentirano na različite konvertere energije valova dok je jedno predstavljalo kombinaciju dviju tehnologija. Pritom je potrebno naglasiti da su takva rješenja zastupljena isključivo kod talijanskih partnera što je zapravo i očekivano s obzirom na značajne razlike u karakteristikama valova i obale na istočnoj i zapadnoj strani Jadranskog mora.

U slučaju IRENA-e, predstavljen je prijedlog rekonstrukcije sustava grijanja i hlađenja u općinskoj zgradi u Poreču koja je na temelju rezultata ranije raspisanog poziva odabrana kao pilot lokacija. Postojeći termotehnički sustav kombinirano koristi kotao na loživo ulje i rashladni agregat (chiller) niskog stupnja učinkovitosti. Predstavljeni koncept podrazumijeva uklanjanje ovih komponenti i njihovu zamjenu sustavom dizalice topline morska voda – voda (zgrada već ima distribucijski sustav temeljen na ventilokonvektorima) koja može u potpunosti zadovoljiti potrebe za grijanjem i hlađenjem objekta. Zahvat morske vode ostvario bi se neizravno, na obali, izradom adekvatnog broja eksploatacijskih i povratnih zdenaca. Ovakav pristup odabran je zbog karakteristika lokacije – relativno zatvoreno more male dubine. Direktni zahvat morske vode imao bi pretjerano veliku potrebu za održavanjem,  a, radi male dubine, upitno je i ostvarivanje povoljnog temperaturnog režima u primarnom krugu dizalice topline. Potrebno je naglasiti da je zgrada općine u Poreču zaštićeno kulturno dobro iznimnog značaja. Kao i u ranijim slučajevima rada na energetskoj obnovi ovakvih objekata, IRENA ima potporu nadležnog konzervatorskog odjela koji podupire korištenje ovakve tehnologije. IRENA kroz ovaj projekt prvi put promovira i sustav daljinskog grijanja/hlađenja korištenjem dizalica topline. Naime, u neposrednoj blizini navedene zgrade nalazi se još nekoliko javnih zgrada koje je moguće povezati na zajednički krug distribucije morske vode kao osnovnog izvora toplinske energije te na takav način izgraditi okolišno neutralan i financijski učinkovit sustav grijanja i hlađenja dijela grada (district heating).

Sličan sustav koji bi obuhvaćao veći broj korisnika predstavilo je i Sveučilište Udine i to za potrebe dijela grada Trsta. Ovaj sustav, planiran za zgrade koju okružuju jedan od tršćanskih trgova, Piazza Unità d'Italia, razlikuje se prije svega po načinu zahvata morske vode. Naime, u ovom slučaju planira se direktni zahvat na jednoj strani zaljeva i povrat morske vode na drugoj. Sustavu pogoduju specifično strujanje morske vode na mikrolokaciji koje je obrnuto na većim i manjim dubinama te su i zahvat i povrat morske vode radi smanjivanja interferencije polaza i povrata primarnog kruga planirani na različitim dubinama. Sustav podrazumijeva ugradnju dodatnog izmjenjivača u primarnom krugu kojim bi se odijelila tehnička voda koja bi u zatvorenom krugu cirkulirala gradskim trgom od morske vode. Na ovaj način, redovno čišćenje dijela sustava koji je izložen morskoj vodi odvija se na samo nekoliko lokacija, dok krajnji korisnici koji dizalice topline ugrađuju u podstanicama svojih zgrada imaju doticaj isključivo s tehničkom vodom.

Što se tiče konverzije energije valova, tehnički najzrelija rješenja predstavili su Sveučilište Camerino i gospodarska komora Chietti Pescara, također projektni partneri. U prvom slučaju, radi se o tehnologiji “Wave clapper“ tvrtke Eco Wave Power (https://www.ecowavepower.com) i njenom korištenju u luci Ancona. “Wave clapper“ je modularni uređaj koji je namijenjen spajanju na postojeću infrastrukturu (npr., lukobrani) i proizvodnji električne energije. Neovisan je o smjeru kretanja valova, a specifičan je po niskim troškovima održavanja. Naime, sve osjetljive električne komponente nalaze se na kopnu te se mogu lako zaštiti od nepogodnih vremenskih utjecaja. Na dvije mediteranske lokacije, Jaffa i Gibraltar, uređaji već imaju komercijalnu namjenu i spojeni su na lokalnu elektrodistribucijsku mrežu. U slučaju luke u Anconi, planira se ugradnja 50 uređaja koji bi zauzimali 200 m obalne linije. Investicija vrijedna 670.000,00 € imala bi period povrata od 9 godina uz godišnju proizvodnju 670.000 kWh električne energije.

U drugom slučaju, gospodarska komora Chietti Pescara predstavila je kombinaciju dvije tehnologije (dizalica topline i konvertera energije valova) na području marine Pescara. Studija se temelji na ugradnji dizalica topline u svim zgradama marine i na ispravnoj pretpostavci značajnog rasta opterećenja električne mreže u slučaju realizacije takvog modela. Upravo potrošnja električne energije i kapacitet postojećih sustava glavna su zapreka idejama potpunog prelaska na ovakve termotehničke sustave. U slučaju marine u Pescari, ugradnja dizalica topline povećala bi potrošnju električne energije na godišnjoj razini za približno 30 MWh (trenutačna potrošnja je 900 MWh). Upravo iz tog razloga studija predlaže kombinaciju dviju tehnologija te ugradnju uređaja koji koriste OWC (oscillating water column – oscilirajući vodeni stupac)   i OF (oscillating floater – oscilirajuća plutača) tehnologije. Navedeni uređaji bili bi ugrađeni duž 1.600 m postojeće infrastrukture prisutne u marini i bili bi u stanju proizvesti približno 4.000 MWh električne energije godišnje pritom isporučujući višak (iznad potreba marine) u gradsku mrežu.

U drugom dijelu sastanka Luka Boban s Fakulteta Strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu predstavio je područje rada Hrvatske udruge za dizalice topline (HUDIT), a Iva Bertović s istog fakulteta predstavila je rezultate Interrreg ADRION projekta SEADRION koji je fokusiran na promociju korištenja morske vode u sustavima dizalica topline. Sastanak je završen prezentacijama nekoliko tehnologija korištenja energije valova. Više o istima moguće je vidjeti na narednim stranicama.

https://www.ecowavepower.com

http://www.rse-web.it/home.page

https://www.waveforenergy.com

Idući, ujedno i posljednji prekogranični HUB održati će se u rujnu 2021. u organizaciji Grada Ploča. Biti će to prilika za predstavljanje završnih verzija studija izvedivosti, ali i svih ostalih projektnih rezultata. Točan datum i agenda događaja biti će objavljeni na stranici IRENA-e. Dotad, više informacija o projektu COASTENERGY možete naći na:

https://www.italy-croatia.eu/web/coastenergy

Galerija fotografija