Javni poziv za iskaz interesa

Javni poziv za iskaz interesa

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje i pružanje stručne i/ili tehničke pomoći u procesu Javnog poziva za izradu projektne dokumentacije energetske obnove stambenih zgrada na području Općine Raša u sklopu HORIZON2020 EU projekta HAPPEN - Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment.

Predmet ovog Javnog poziva je odabir stalnog provedbenog partnera za uključivanje u odabrane projektne aktivnosti Javnog poziva za izradu projektne dokumentacije energetske obnove stambenih zgrada na području Općine Raša u sklopu HORIZON2020 EU projekta HAPPEN čije aktivnosti traju do 31.12.2021. godine. Cilj Javnog poziva je odabrati provedbenog partnera koji će imati provedbene kapacitete za obavljanje odabranih projektnih aktivnosti.

 

DOKUMENTACIJA JAVNOG POZIVA:

Cjeloviti tekst Javnog poziva može se naći na slijedećem linku: https://www.irena-istra.hr/hr/clanci/irena/12575/objavljen-javni-poziv-za-izradu-projektne-dokumentacije-u-svrhu-energetske-ustede-u-stambenim-zgradama-na-podrucju-opcine-rasa/

 

NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca koji se nalazi na ovoj stranici. Prijavitelj je dužan prijavni obrazac dostaviti u elektroničkom obliku na dolje navedenu e-mail adresu.

Prijavitelj službenim iskazivanjem interesa pristaje na sve uvjete Javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva (članovi IRENA-e), u duhu zajedničke suradnje i ostvarivanja ciljeva projekta, a na dobrobit svih sudionika u procesu Javnog poziva i EU projekta HAPPEN .

 

TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na mrežnim stranicama IRENA-a.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo moguće je dobiti putem e-maila:  antonio.frankovic@irena-istra.hr