EPIEC

Djelatnost tvrtke Projektiranje, inženjering i konzalting
Opis djelatnosti

Savjetovanje u područjima energetske učinkovitosti, održive gradnje, obnovljivih izvora energije itd.

Provođenje energetskih pregleda.

Energetsko certificiranje zgrada.

Projektiranje i stručni nadzor u području arhitekture, građevine, elektrotehnike, strojarstva.

Adresa tvrtke Medovićeva 29, 51000 Rijeka
Web site tvrtke www.epiec.hr
Ime kontakt osobe Mario
Prezime kontakt osobe Franić
Telefon/Fax/Mobitel T:051837037, M:0917938016
E-mail mario.franic@epiec.hr
Reference

Predstavniku Ureda dodijeljene su sljedeće kvalifikacije: Ovlaštena osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, Energetski savjetnik, Upisan u lmenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Upisan u lmenik konzultantskih tvrtki u graditeljstvu, Položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva. UNDP Hrvatska - Asistent na projektu "Poticanje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj", Preliminarni energetski pregledi za uspostavljanje registra energetskog stanja postojećih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske. Priprema izvještaja i rad u ISGE (lnformacijskom sustavu za gospodarenje energijom).

Dokument reference EPIEC_-_Promo_materijal.pdf
Promo poruka Ured pruža usluge energetske certifikacije za zgrade, projektiranja, izrada elaborata i studija, energetskog savjetovanja, tehničkog savjetovanja i zastupanja lnvestitora i njihovih interesa u poslovima planiranja, projektiranja, izbora lzvoditelja, organiziranja i izvođenja projekata.