SEAHEaT – Sea for Heritage Energy Transition

 

Projekt Sea for Heritage Energy Transition – SEAHEaT promovira korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline u projektima energetske obnova zgrada koja predstavljaju kulturna dobra. Republika Hrvatska ima iznimno visoku gustoću ovakvih objekata, a njihova koncentracija posebno je izražena u priobalnom području. Projekt Sea for Heritage Energy Transition – SEAHEaT u svojstvu Nositelja prijavljuje Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno. U partnerskom konzorciju sudjeluju donatorski partner iz Norveške, Apenhet AS, IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet sveučilišta u Zagrebu.

Iako Hrvatska posjeduje desetljetno iskustvo u korištenju morske vode kao ogrjevnog ili rashladnog energenta posredstvom dizalica topline, sustavi nisu jako rašireni unatoč golemom potencijalu jadranske obale. U tom pojasu nalazi se i veliki broj potrošača, posebno u turističkom sektoru, koji zahtijevaju znatne količine energije. Upravo zbog slabog tržišnog udjela i slabe vidljivosti ove tehnologije, traži se suradnja sa donatorskim partnerom koji bi trebao prenijeti svoja iskustva, ali i učiti od Hrvatskih partnera. Norveško tržište dizalica topline znatno je razvijenije od Hrvatskog. Ipak, samo mali dio otpada na voda-voda sustave. Prema podacima u 2019. godini prodano je 105 000 dizalica topline te je procijenjeno da je u cijeloj Norveškoj ugrađeno oko 1,2 milijuna dizalica topline. Za potrebe provedbe pilot projekta odabrane su dvije zgrade Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” u Rovinju. Predviđa se ugradnja četiri inverterske dizalice topline (25 – 100 kW nominalnog toplinskog učinka svaka).

Ovakvi sustavi osiguravaju visoku energetsku učinkovitost i osiguravaju značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš sa smanjenjem emisija CO2 i potrošnje primarne energije od preko 80%, a ujedno omogućavaju ovakvim zgradama da se uključe u proces energetske tranzicije bez potrebe za ikakvim intervencijama u ovojnicu. Očekuje se godišnja proizvodnja energije iz mora od približno 1.500 MWh uz smanjenje emisija CO2 od 362,71 t.


Glavni ciljevi projekta:
1. Promocija ugradnje dizalica topline koje koriste morsku vodu
2. Pilot projekt energetske obnove zgrade koja ima status kulturnog dobra korištenjem dizalice topline i morske vode kao osnovnog energenta
3. Ostvarena suradnja s donatorskim partnerom
4. Dizanje kapaciteta širokog kruga dionika kroz ostvarenu suradnju s visokoškolskim ustanovama specijaliziranima za ovo područje.

Razdoblje provedbe: 13.04.2022. - 30.04.2024.

Nositelj projekta: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno

Partneri: IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Apenhet AS.

Ukupna vrijednost projekta: 950.000,00 EUR