Opći podaci

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. Labin, osnovana je 2009.godine od strane Istarske županije. Prema programu Intelligent Energy Europe (IEE), IRENA je osnovana kao nezavisna neprofitna organizacija, dajući javnu savjetodavnu uslugu u obliku informacije, pomoći u podizanju svijesti, obuke i slično, lokalnim donositeljima odluka vezanim za energetiku u javnom i privatnom sektoru, domaćinstvima i građanima.

Energetiku u Istri uz konvencionalne izvore energije potičemo i kroz promicanje energetske učinkovitosti, uz mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Razvoj tvrtke, kao i njezin rad usko su povezani s razvojem i kvalitetom životnih uvjeta. Želimo biti kvalitetna karika u funkcioniranju svih grana energetike u Istarskoj županiji. Aktivnosti u pogledu educiranja naših građana o energetskoj učinkovitost, korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije predstavljaju poseban izazov i nužne su s obzirom na rastuće cijene energenata na svjetskom tržištu i probleme uzrokovane globalnim zatopljenjem.

U EU danas djeluje oko 400 regionalnih i lokalnih energetskih agencija.

Glavni ciljevi:

 • Poticanje energetske efikasnosti
 • Ušteda energije u javnom i privatnom sektoru
 • Korištenje obnovljivih izvora energije
 • Kogeneracija
 • Zaštita okoliša

 Područja djelovanja        

 • Promicanje korištenja inovativnih materijala i tehnologija u uštedi energije
 • Obrazovanje o korištenju lokalnih energetskih resursa
 • Konferencije, skupovi, radionice i kontakti, suradnja i zajednički nastup te partnerstvo s FZOEU, UNDP i EU fondovima
 • Suradnja s ministarstvima, fondovima, agencijama i regijama u zemlji i inozemstvu
 • Implementacija nacionalnih energetskih programa
 • Priprema, razvoj i provedba programa i projekata na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • Predlaganje poboljšanja životnih uvjeta u ruralnim područjima stvaranjem tržišta obnovljivih izvora energije
 • Promicanje društvene svijesti o odgovornom korištenju energije, od kontakata s  predstavnicima javnog i privatnog sektora te fizičkim osobama, do organiziranih sastanaka i konferencija
 • Promocija energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije