Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat Uzgajalište bijele ribe - Budava

Obavještavaju se svi zainteresirani da će se u četvrtak, 3. ožujka 2011. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Marčana održati javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat "Uzgajalište bijele ribe u uvali Budava". 

Od 9. veljače do 11. ožujka 2011. godine traje javna rasprava u SUO Uzgajalište bijele ribe.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana.

Jedna cjelovita Studija i 2 (dva) Sažetka za javnost bit će dostupni javnosti u zgradi Općine Marčana, Marčana 158, na II. katu u hodniku ispred sobe br. 2, i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8,30 do 11,30 sati, a utorkom od 14,00 do 17,00 sati, a sažetak za javnost i u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju upišu u knjige primjedbi, koje se nalaze uz izložene studije ili dostave u pisanom obliku, zaključno s 11. ožujkom  2011. godine na adresu: Općina Marčana, Jedinstveni upravni odjel, Marčana 158, 52206 Marčana

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.