Odluka o poništenju oglasa

Na temelju članka 24. stavka 5. i članka 29., stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18,
112/19), službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi
razvoj Istarske županije donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

Preuzmite cijeli sadržaj - pdf dokument u prilogu: