Održana završna online konferencija projekta REI II

Održana završna online konferencija projekta REI II

Završna konferencija EU projekta REI II održana je danas putem online platforme, a na kojoj su uz predstavnike Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije, kao nositelja projekta, sudjelovali i projektni partneri: Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Istarsko veleučilište, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Studentski centar Pula, Istarska razvojna agencija IDA d.o.o., Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, kao i članovi Vijeća tržišta rada Istarske županije. 

Na konferenciji su prezentirane provedene aktivnosti te rezultati projekta. 
Tijekom proteklih 30 mjeseci, projekt vrijedan 1.943.942, 76 kn, sto posto financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. putem provedenih aktivnosti ostvario je sljedeće ciljeve: razvoj politika zapošljavanja na regionalnoj razini sukladno potrebama gospodarstva, socijalno uključivanje ranjivih skupina, suradnja javnog i privatnog sektora u upravljanju ljudskim potencijalima, te osiguranje financiranja i funkcioniranja Vijeća tržišta rada Istarske županije.

U sklopu elementa "poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja“ završnim razredima srednjih škola održano je deset interaktivnih radionica o poduzetništvu, pravnim aspektima osnivanja poslovnih subjekata i samozapošljavanju, dostupnim izvorima bespovratnih sredstava, poticaja i kredita. Navedenim radionicama prisustvovalo je više od 200 maturanata. Nadalje, dodjelom potpora za samozapošljavanje kroz Program i objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj je županiji, kroz otvaranje vlastitih poslovnih subjekata, samozaposleno 19 osoba. Izrađen je i „Program mentoriranja poduzetnika“ temeljem kojeg su poduzetnici pohađali individualne sate mentoriranja. Temeljem razvoja inovativnog modela kombiniranja informiranja-financiranja-poslovnog mentoriranja, također se kreirao alat za dugoročno povećanje broja privatnih poduzetnika u Istri i rasta broja zaposlenih.

U sklopu elementa "intervencije na tržištu rada Istarske županije" izrađeni su i provedeni programi specijaliziranih tečajeva engleskog, njemačkog i talijanskog jezika za pripadnike ranjivih skupina na tržištu rada, a radi se o mladima do 29 godina, ženama svih životnih dobi i osobama s invaliditetom. Tečajevi su bili namijenjeni djelatnicima na konobarskim i sobarskim poslovima, a organizirani su prema potrebama turističkih tvrtki za komunikaciju zaposlenika s gostima restorana, hotela i barova. Sveukupno je provedeno 12 tečajeva i to u Umagu, Labinu i Puli. Obzirom da iste nije bilo moguće organizirati u Pazinu kako je bilo planirano, zbog situacije uzrokovane  virusom COVID-19, oni su organizirani putem online platforme tako da je pružena mogućnost da tečajeve pohađaju i polaznici iz ostalih gradova u županiji. Provedbom posebnog programa specijaliziranog učenja stranih jezika usklađenog s potrebama turističko-ugostiteljskog sektora u Istarskoj županiji, željelo se utjecati na ispravljanje neravnoteža u znanjima, vještinama i kompetencijama nezaposlenih u odnosu na zahtjeve poslodavaca. Tečajeve je uspješno dovršilo 80 polaznika iz svih ranjivijih skupina.
Nadalje, u sklopu elementa „Održivo funkcioniranje Vijeća tržišta rada Istarske županije“, organizirana su dva studijska putovanja u Italiju i Portugal kako bi se članovi VTR-a IŽ te projektni partneri upoznali s primjerima dobre prakse u vođenju politike tržišta rada. Uz to, organizirane su i četiri radionice za članove  Vijeća tržišta Istarske županije rada koje su tematski bile vezane uz sustav upravljanja i praćenja razvoja ljudskih potencijala na tržištu rada te provedbu aktivnih mjera za zapošljavanje s posebnim naglaskom na ranjive skupine. Uz stručne predavače sudionici su osnažili znanjima navedene tematike te su se upoznali s primjerima dobre prakse u susjednim zemljama, koje se suočavaju sa sličnim problemima na  tržištu rada.  Isto tako izrađen je prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021.-2027. 


 

Galerija fotografija