Osnovana Radna skupina Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku

Osnovana Radna skupina Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku

Istarska županija je putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine osnovala Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku.

Zadaci Radne skupine su: 
•    Razmatranje dvojezične upravno-pravne terminologije koja se koristi u sastavljanju akata i drugih dokumenata na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri;
•    Izdvajanje „problematičnih termina“, tj. stručnih riječi i izraza na hrvatskom jeziku koji imaju višestruke prijevodne ekvivalente na talijanskom jeziku;
•    Komparativna analiza na jezičnoj (leksičkoj, semantičkoj, stilskoj) i pravnoj razini, s posebnim osvrtom na formalne i sadržajne aspekte pri odluci o preuzimanju postojeće upravno-pravne nomenklature na talijanskom jeziku odnosno kovanju novih prijevodnih rješenja;
•    Sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku i njihovo objavljivanje za širu prevoditeljsku zajednicu radi ujednačenog primjenjivanja te prosljeđivanje  donositeljima odluka radi poduzimanja potrebnih radnji (izmjena i dopuna) za uvođenje preporučenih rješenja u odgovarajuće akte;
•    Umrežavanje prevoditelja na području Istarske županije omogućavanjem pristupa kolektivnoj bazi podataka (prijevoda i glosara) u sklopu programa strojno potpomognutog prevođenja SDL Trados koji se već koristi – ali samo individualno – na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri.

Članovi Radne skupine su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji te dvojezičnim gradovima Istarske županije i/ili, ako tijelo nema zaposlenog prevoditelja, vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja, odnosno:

1.    Marina Barbić-Poropat (Istarska županija - Regione Istriana)
2.    Viviana Viviani (Istarska županija - Regione Istriana)
3.    Iva Ivančić (Grad Pula - Pola)
4.    Cristina Sodomaco Damijanić (Grad Pula - Pola)
5.    Verena Sošić Cerin (Grad Rovinj - Rovigno)
6.    Stellina Grbin (Grad Rovinj - Rovigno)
7.    Edi Zarli (Grad Poreč - Parenzo)
8.    Lorena Oplanić (Grad Novigrad - Cittanova)
9.    Enver Jurdana (Grad Umag - Umago) 
10.  Tiziana Paris - pravnik s iskustvom i poznavanjem pravne terminologije i prakse u Hrvatskoj i Italiji

Za koordinatoricu Radne skupine imenovana je Marina Barbić-Poropat, viša stručna suradnica za pismeno i konferencijsko prevođenje za talijanski jezik Istarske županije pri Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. 

Radna skupina dužna je sastajati se šest puta godišnje, odnosno jednom svaka dva mjeseca, fizički ili preko online platforme.

Mandat članova Radne skupine traje dvije godine i obnovljiv je.