Brojne aktivnosti projekta »KAŠTELIR«

Brojne aktivnosti projekta »KAŠTELIR«

Provedba EU projekta Kaštelir produžena je za tri mjeseca, odnosno do 30. lipnja 2021. godine, uslijed pandemije COVID-19 i posljedičnog kašnjenja određenih projektnih zadataka i aktivnosti. 

No, neovisno o pandemiji Upravni odjel za za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, kao jedan od hrvatskih partnera projekta „KAŠTELIR - Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa (preko Brkina, Ćićarije i Istre) do Kvarnera“, aktivno je radio na realizaciji sljedećih projektnih zadataka:

1. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADINE RAŠPOR

Nakon što su ishodovane sve potrebne dozvole, 25. veljače započela su arheološka istraživanja na lokalitetu Gradina Rašpor. Istraživanja je vodila prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, a sudjelovali su i prof. dr. sc. Robert Matijašić te doc. dr. sc. Davor Bulić sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Lokalitet Rašpor nalazi se u srcu Ćićarije koja je relativno slabo istraženo područje. To je pogranična regija gdje su naselja ovog dijela Istre u prošlosti imala naglašenu fortifikacijsku ulogu. Tijekom prapovijesti bila je to dodirna točka etnički definiranih skupina, istarskog i kontinentalnog prostora (Histra, Liburna, Japoda). Život se odvijao na gradinama/kaštelirima, naseljima brončanog i željeznog doba (posljednja dva tisućljeća pr. Kr.). Gradine ili kašteliri ovog dijela Istre nastali su na strateškim položajima, na glavnim komunikacijskim pravcima. 
Upravo je Rašpor, arheološki lokalitet smješten na brežuljku Gradina (829 m n/v) oko 600 m sjeveroistočno od naselja Rašpor u Općini Lanišće, slijedio burnu povijest. Mlečani ga zbog strateške važnosti nazivaju  „ključem čitave Istre“ (clavus totius Histriae). No, danas ostaci ne odaju tragove slavne prošlosti kaštela, možda i rimske postaje, a borova šuma prekriva teren na kojem je vjerojatno bila smještena prapovijesna gradina. Mletačka republika je 1394. odredila da Rašpor postaje sjedište kapetana, vojnog zapovjednika putem kojeg su Mlečani osiguravali sigurnost Istre. Godine 1511. mletački je kapetan preseljen u Buzet, a kaštel je prepušten zubu vremena.

Do danas na lokalitetu nisu vršena arheološka iskopavanja. U Arheološki muzej Istre u Puli 2005. godine doneseni su ulomci kasnosrednjovjekovne i renesansne  keramike. Njihova analiza ukazuje na umjetničko-dekorativne stilove radioničkih centara Padske nizine u razdoblju 15. i 16. stoljeća.

- S obzirom da se lokalitet nalazi na „putu gradina/kaštelira“, od slovenskog Krasa preko Ćićarije do Kvarnera, u sklopu projekta, odlučeno je da se izvrše manja arheološka sondiranja kako bismo dobili uvid u kontinuitet naseljavanja i saznanja kojima bismo planirali daljnje korake u istraživanju gradine u cilju razvoja održivog turizma krajnjeg sjevera Istre, kazala je voditeljica arheoloških istraživanja prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić.

Nakon što je izvršeno Lidar snimanje (snimak koji pokazuje strukturu terena bez vegetacije) te  djelomičnog čišćenja istočnog dijela brda od raslinja, na istočnoj terasi postavljene su dvije sonde veličine 5 x 5 m.  U sondama su očekivani materijalni dokazi postojanja prapovijesnog naselja, u prvom redu naseobinske keramike. Nažalost, sonde su dale negativan rezultat. Više ulomaka keramičkog materijala potvrđuje život na gradini u srednjem i novom vijeku, a pronađeni metalni predmeti (više željeznih čavala četvrtastog tijela, željezna pojasna kopča,  okov prozora, dijelovi konjske opreme i ulomci metalnih posuda) zbog svojeg nepromijenjenog oblika i tipologije kroz vrijeme, ne mogu se točnije datirati.

2. FESTIVAL ENCIJAN 

U sklopu projekta, Općina Lanišće i Istarska županija su organizirale Prvu ediciju festivala Encijan, 28. i 29. kolovoza 2020. godine, koja je sukladno epidemiološkim mjerama, održana online.

Cilj Festivala je promovirati Ćićariju i sve njezine ljepote s posebnim naglaskom na važnosti kulturne baštine - gradine Rašpor te ljekovite biljke encijan. Na samom grbu Općine Lanišće, nalazi se biljka encijan koja raste na obroncima Ćićarije kao samonikla biljka i strogo je zaštićena.

Početkom lipnja 2021. godine planira se održati Druga edicija festivala Encijan, ovaj put uživo ako to bude moguće. I ova edicija kao i prva, obuhvatit će različite aktivnosti: obrazovne, promociju domaće kuhinje i drugih proizvoda u suradnji s lokalnim ponuđačima, obrtnicima te društvenim poduzećima, promociju bogatstva kulturne baštine gradina, života u njima te botaniku i etnobotaniku projektnog područja. Ideja je prilagoditi Festival široj populaciji, od onih najmlađih do najstarijih.

3.  OPREMANJE INFO TOČKE RAČIJA VAS 

U suradnji s Općinom Lanišće, Istarska županija je radila na obnovi  Osnovne škole Račja Vas, a koja obuhvaća unutarnju INFO-INTERPRETACIJSKU TOČKU.  Izvršeni su sljedeći građevinski radovi: sanacija dotrajale žbuke s oštećenih zidova i demontaža postojećih prozora i vrata; zemljani radovi u prizemlju objekta u svrhu izrade novog poda prizemlja te izrada tamponskog sloja ispod betonske ploče prizemlja; armirano-betonski radovi za betoniranje armirano-betonske podne ploče prizemlja; zidarski radovi - zidanje pregradnih zidova, izvedba „plivajućeg poda“ u prizemlju; izolatorski radovi - hidro izolacija na armirano-betonskoj podnoj ploči prizemlja i toplinska izolacija prizemlja. Obrtnički radovi koji su obavljeni su: zamjena vanjske PVC stolarije i izrada vodovodne instalacije u čajnoj kuhinji. Istarska županija nabavila je i novu opremu: računalo, platno za projektor, dijaprojektor, stolice, radne stolove, te ormare. U narednom razdoblju nabavit će se još i kompletna  oprema za kuhinju te multimedijska oprema.

U INFO-INTERPRETACIJSKOJ TOČKI održavat će se različite edukativno-obrazovne radionice, izložbe, predstave te će se promovirati prekogranične turističke destinacije i sva postignuća projekta KAŠTELIR. Uspostavljanjem Info točke potaknut će se razvoj lokalnog gospodarstva na način da se lokalno stanovništvo educira o strategijama i razvoju poduzetništva i proizvoda. Nadalje, kroz promociju i ponudu turističkih paketa privući će se veći broj turista, a samim time  omogućiti i dodatno zapošljavanje i razvoj demografije Ćićarije.
 

4. MOBILNA APLIKACIJA  - KAŠTELJERI   ROAD

U sklopu projekta Istarska županija je izradila mobilnu aplikaciju kako bi široj publici, na moderan način, približili sve kulturne i prirodne ljepote koje su obuhvaćene ovim projektom.

Mobilna i web aplikacija Kašteljeri Road je izrađena na temelju karte itinerara pustolovne staze – po revitaliziranim gradinama: „Kaštelijeri od Krasa do Kvarnera“ i dostupna je  na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Aplikacija sadržava:
- itinerar s navigacijom
- osnovne informacije o gradinama, njihove opise, fotografije, 3D rekonstrukcije
- pristup informacijama o pričama povezanim sa svakom gradinom
- informacije o pojedinim lokalnim pružateljima usluga (restorani, hosteli, itd.), kulturnim događanjima te mogućnostima za sportsko-rekreacijske aktivnosti.
Aplikacija je dizajnirana za Android i iOS platforme te je besplatna.
Izrađena je za sve posjetitelje projektnog područja koji će pomoću ove aplikacije više doznati o prirodnim, kulturnim i rekreativnim sadržajima.

5. SLIKOVNICA ZA DJECU – SVETI MAČ PRAVDE 

Ovu aktivnost je koordinirao projektni partner IRRIS u suradnji s ostalim partnerima. Priča nas vodi tri tisućljeća u prošlost, u brončano doba, kada su duž sjevernog Jadrana živjeli različiti narodi, plemena i klanovi. Osigurali su se od okrutnog svijeta gradeći naselja na vrhovima karakterističnih brežuljaka, zaštićena moćnim, barem dvostrukim suhozidima. Čak su i u tim zajednicama zasigurno bile poznate mnoge priče o hrabrosti, koje su se prenosile s koljena na koljeno, s plemena na pleme. Hrabrost o kojoj čitamo u priči odnosi se na dječaka dugih smeđih očiju Aviku i djevojčicu Diti. Njihova se priča odvija u vrtlogu ogorčenih bogova, divljih zvijeri i grabežljivih konjanika, u kojima ima mjesta samo za jedan mač - sveti mač pravde.

6. DOKUMENTARNI FILM 

Trenutačno je u izradi i dokumentarni film projekta Kaštelir za koji je zadužena Istarska županija.
Na temelju aktivnosti projekta – prije svega izvješća i priča, u okviru provedbe bit će izrađen i sniman kratki dokumentarni film o gradinama i životu u njima – opća prezentacija, kao i detaljni prikaz osam gradina (4 u SLO, 4 u HR), te itinerara među gradinama projektnog područja – od Krasa do Kvarnera. Film će, kao jedna od najmoćnijih kulturno/kreativnih industrija, sa slikovitim prikazima tadašnjeg načina života kod gledatelja razviti osjećaj o vrijednosti i dragocjenosti  te baštine. Također, stvarajući poveznicu s botanikom i etnobotanikom prikazat će se važnost veze između teritorija i kulturne baštine. Film će biti sastavni dio turističke ponude, a služit će i u obrazovne svrhe u okviru info točaka i te drugih turističkih paketa.

Projekt je financiran iz Programa Interreg SLOVENIJA - HRVATSKA Europske unije.

Galerija fotografija