751 tisuća kuna iz županijskog proračuna za projekte iz područja zdravstva i socijalne skrbi

751 tisuća kuna iz županijskog proračuna za projekte iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Iz proračuna Istarske županije ove će se godine sufinancirati projekti 47 udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi, u ukupnom iznosu od 751 tisuće kuna, a ugovore je danas s udrugama, u sjedištu Istarske razvojne agencije, u Puli, potpisao istarski župan Boris Miletić. 

„Prije svega, želim vam se zahvaliti na vašem dosadašnjem radu i doprinosu. Bez entuzijazma i želje za doprinosom zajednici, uspjeha ne bi bilo. Prioritet je Istarske županije potaknuti i financijski podržati udruge čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju potreba građana Istarske županije i rješavanju županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta“, poručio je prije samog potpisivanja župan Boris Miletić.

Prisutnima se obratila i v.d. pročelnice resornog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Davorka Maras-Tkačuk zahvalivši se udrugama na višegodišnjoj suradnji.

„Mi smo partneri na implementaciji našeg strateškog dokumenta - Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine. Vaša je uloga ključna u samom prepoznavanju i ukazivanju potreba u našem društvu“, rekla je v.d. pročelnice.

Temeljem županijskog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, dokumenta upravljanja lokalnom zdravstvenom zaštitom i socijalnom skrbi, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji u 2022. godini. Sukladno Natječaju, udruge i ustanove mogle su prijaviti projekte kojima se rješavaju županijski prioriteti definirani u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje, te ostale projekte od značaja za unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja u Istarskoj županiji i to u jednom od sljedećih područja:

Područje I: Unapređenje zdravlja građana Istarske županije  
Pod-područja:
1.    Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
2.    Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti 
3.    Palijativna skrb 
4.    Prevencija ovisnosti i rehabilitacija liječenih ovisnika
5.    Provođenje transplantacijskih programa i promicanje postmortalnog darivanja organa 
6.    Ostali projekti za unapređenje zdravlja građana Istarske županije 

Područje II: Unapređenje socijalnog blagostanja građana Istarske županije
Pod-područja:
1.    Usluge i aktivnosti u zajednici usmjerene prema osobama u najvećem riziku od socijalne isključenosti
2.    Jačanje kompetencija pružatelja socijalnih usluga i osnaživanje stručnjaka koji rade sa ciljanim korisničkim skupinama
3.    Socijalne inovacije
4.    Edukacija i senzibilizacija zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom i /ili djece s teškoćama u razvoju
5.    Poboljšanje pristupačnosti okruženja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti (sadržaji, usluge, informacije i komunikacija...)
6.    Promocija volonterstva i organiziranje volontera
7.    Socio-zdravstvena podrška borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata 

Galerija fotografija