Potpisani ugovori o sufinanciranju projekta „Postupci invazivne kardiologije u 2023. Opće bolnice Pule“

Potpisani ugovori o sufinanciranju projekta „Postupci invazivne kardiologije u 2023. Opće bolnice Pule“

„Postupci invazivne kardiologije Opće bolnice Pule“ je još jedan vrijedan projekt kojeg sufinancira Istarska županija, a za što je u ovogodišnjem proračunu osigurano 42 tisuće eura. Podsjetimo, u Istarskoj županiji ranije nije bilo moguće provoditi postupke invazivne kardiologije već su pacijenti upućivani u druge zdravstvene ustanove, prvenstveno u KBC Rijeka, a što se promijenilo izgradnjom Nove bolnice kada su ostvareni uvjeti za uvođenje tog novog dijagnostičko-terapijskog postupka (DTP). Provođenje projekta započelo početkom ove godine, a u prvih sedam mjeseci obavljeno je 270 DTP invazivne kardiologije

Prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, istarski župan Boris Miletić kazao je da sufinanciranjem i ovog projekta Županija pokazuje usmjerenost na unapređenje zdravstvene skrbi na svome području. Cijeli je niz programa, dodao je župan, koji se kontinuirano provode u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, a koji doprinose podizanju kvalitete medicinske usluge, a sami time i kvalitete života građana Istre. Primjerice, spomenimo da je u ovoj godini iz županijskog proračuna osigurano i preko 151 tisuću eura za programe Opće bolnice Pula i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu, od čega je najveći dio sredstava namijenjeno za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima zdravstvenih radnika deficitarnih struka zaposlenih u obje zdravstvene ustanove, s čime se želi ublažiti problem nedostatka kadra. Osim stambenog zbrinjavanja, Županija sufinancira i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu, te pripravnički staž primalja asistentica u OB Pula, a tu su i programi Bolnice koji se odnose na mamografske preglede, mrtvozorničku djelatnost i prevenciju širenja rezistentnih bakterija.

Ravnateljica Opće bolnice Pula Irena Hrstić zahvalila je Istarskoj županiji na uspješnoj zajedničkoj suradnji i financijskoj potpori brojnim projektima u zdravstvu.