Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2024. godinu

Temeljem članka 29. stavka 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2017 i 19/2017), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13, 16/16 , 1/17, 2/17, 2/18,10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), te Oduke o donošenju Godišnjeg plana javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu KLASA: 402-01/23-01/16, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 27. prosinca 2023. godine, Župan Istarske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, od 19. i 20. ožujka 2024. godine, dana 25. ožujka 2024. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga u
okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog
gospodarstva Istarske županije za 2024. godinu

Preuzmite Odluku u pdf formatu: