OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - 2 izvršitelja/ice u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, mjesto rada Pula-Pola, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - 2 izvršitelja/ice u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, mjesto rada Pula-Pola, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, KLASA CLASSE 112-01/24-02/2, URBROJ/N.PROT.: 2163-24/2-24-01 objavljen u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Istarske županije dana 03.svibnja 2024.godine

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE , mjesto rada Pula-Pola, 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Preuzmite obavijest u pdf formatu: