Održan kick-off meeting projekta PUT-UP Istre

Održan kick-off meeting projekta PUT-UP Istre

Prvi sastanak partnera (Kick-off meeting) projekta PUT-UP ISTRE održan je u Gradu Buzetu, dana 20. 05. 2015. godine s početkom u 10.00 sati.

Prisutni

  • VP-Zavod za prostorno uređenje Istarske županije: Ingrid Paljar, Latinka Janjanin, Danijel Mišković
  • PP2-Gradska općina Kopar: Ivana Štrkalj, Mia Marasović, Klara Vidmar, Pia Primec
  • PP3-Grad Pula: Karmela Maren, Nina Velkavrh Damijanić
  • PP4-Regionalni razvojni centar Kopar: Slavko Mezek, Tina Primožič
  • PP5-SveucÌŒilisÌŒte u Ljubljani-Fakultet za arhitekturu: Alenka Fikfak, Gregor Čok, Špela Hudnik
  • PP6 - Grad Buzet: Siniša Žulić, Anica Milković Grbac, Meri Vivoda

Pozdrav dobrodošlice projektnim partnerima uputio je gradonačelnik Grada Buzeta, gosp. Siniša Žulić, te ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, ujedno i voditeljica projekta PUT-UP ISTRE, gđa. Ingrid Paljar. Nakon pozdrava dobrodošlice i otvaranja sastanka, projektni partneri predstavili su sebe i institucije iz kojih dolaze.

Voditeljica projekta, gđa. Ingrid Paljar predstavila je kratko projekt PUT-UP ISTRE, a zatim je stručna savjetnica gđa. Latinka Janjanin, prezentirala administrativno i financijsko upravljanje projektom s posebnim osvrtom na ugovaranje i izvještavanje te javne nabave.

PP2 - Gradska općina Kopar zatražila je izmjene proračuna, tj. preraspodjelu odobrenih financijskih sredstava u vlastitom dijelu proračuna i to u kategorijama troškova osoblja, vanjskih usluga i administrativnim troškovima.

VP - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, također je zatražio manje izmjene u vlastitom dijelu proračuna i to u kategorijama troškova osoblja i vanjskim uslugama.

Ostali partneri nisu imali potrebe vršiti izmjene u vlastitim odobrenim dijelovima proračuna. Putem elektroničke pošte dali su suglasnost za izmjene proračuna za VP i PP2.

VP uputio je zamolbu za odobrenje preraspodjele sredstava Zajedničkom tehničkom tajništvu OP SI-HR 2007-2013, tj. Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiku (Sektor za upravljanje čezmejnih programov, Kotnikova 5, Ljubljana, Republika Slovenija).

Projektni plan aktivnosti (GANTT) predstavila je voditeljica projekta, gđa. Ingrid Paljar. Kako isti nije sadržavao vremenski plan kada PP šalju Izvještaje o napretku projekta nacionalnim kontrolorima, partneri su zatražili da se isto unese u GANTT, što je naknadno i učinjeno.

Za aktivnost 2.2. (Inventarizacija sadržaja i analiza postojećih razvojnih dokumenata, priprema zajedničkog pregleda regionalnih prostornih sadržaja) dogovoreno je da će veza sa slovenske strane za postojeće razvojne dokumente i prostorno plansku dokumentaciji biti PP4 (Regionalni razvojni centar Kopar) prema općinama u Sloveniji koji će onda koordinirati dobivene podatke prema PP5 (Fakultet za arhitekturu, Ljubljana), a s hrvatske strane Istre biti će VP (Zavod za prostorno uređenje Istarske županije).

Ujedno, projektni partneri su se usaglasili da se nakon analize postojeće prostorno planske dokumentacije, slovenske i Hrvatske, definiraju zajednički ciljevi za "Koncept razvoja Istre (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarsko razvojne zone, priroda)". Dogovoreno je da će se ciljevi definirati u rujnu 2015. godine, što je potom i stavljeno u GANTT (Aktivnost 2.4-Sistematiziranje dobivenih podataka, identifikacija specifičnih i problematičnih područja u odnosu na prostorne mogućnosti i okoliš). Ciljevi će se dogovoriti putem video konferencije.

Nakon završene procedure javne nabave koju je proveo VP za odabir vanjskog stručnjaka - koordinatora zajedničkog koncepta razvoja Istre (koordinacija hrvatskih i slovenskih vanjskih stručnjaka pri izradama anketa, analiza i studija) isti će biti imenovan u Stručnu radnu grupu projekta PUT-UP Istre. Izabrani koordinator VP će kordinirati i kontaktirati odabrane vanjske stručnjake ostalih PP, kao i odgovorne osobe unutar institucija PP.

VP i PP imenovali su članove Upravnog odbora (UO), Tehničkog odbora (TO) i Stručne radne grupe.