O projektu

Naziv projekta:Prostorno uređenje teritorija - unutrašnjost i priobalje Istre
Akronim:PUT-UP ISTRE
Prioritet:"Održivo upravljanje prirodnim resursima Zaštita okoliša"
Vodeći partner:Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Država vodećeg partnera:Hrvatska
Projektni partneri:Mjesna općina Kopar, Grad Pula, Regionalni razvojni centar Kopar, Sveučilište u Ljubljani-Fakultet za arhitekturu, Grad Buzet
Uključene regije:"Slovenija: Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija, Osrednjeslovenska regija
Hrvatska: Istarska županija"
Datum početka - Datum završetka:02.02.2015-01.05.2016.
Ukupni proračun operacije679.227,07 €
Zatraženi iznos IPA sredstava577.343,00 €

Područje Istre (HR i SL) ima zajedničke geološke, klimatske, demografske, sociološke, gospodarske, prirodne, povijesne i kulturološke karakteristike. Zbog državnih administrativnih granica otežano je jedinstveno sagledavanje i planiranje razvoja, upravljanje prostorom i zaštita zajedničkih resursa na cijelom području Istre.

Nosioci uređenja prostora su do sada surađivali na razini usmjeravanja korištenja prostora na razini strateških planova za Jadran i Mediteran, međutim, do razine usmjeravanja razvoja u prostoru do sada nisu došli. Usmjeravanje razvoja u prostoru kao zajedničkog prekograničnog zadatka bitno je u smislu zajedničkih i jasnih smjernica, koje, na izvedbenoj razini imaju vrlo veliki značaj. Upravo su zajedničke smjernice za uređivanje sadržaja ključne za ovaj projekt, jer se radi o nedjeljivom prostoru kojeg je potrebno zajednički osmisliti (na nivou dvije države) te odgovarajuće uravnotežiti razvoj pograničnog područja, što u konačnici rezultira bolje razvijenim i osmišljenim europskim prostorom.

Ciljevi

Opći prekogranični ciljevi  

Projekt podupire postizanje čak tri strateška cilja Programa prekogranične suradnje Hrvatska/Slovenija. S uspostavljanjem održivog regionalnog razvojnog koncepta Istre želi se postići učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te postići učinkovite javne usluge i infrastrukturu.

To će lokalnim i regionalnim čimbenicima omogućiti da prekogranične izazove rješavaju zajednički, pomoći će u zajedničkom prekograničnim djelovanju da se prevladaju nedostaci u regionalnom razvoju uzrokovani državnim granicama i podržati razvoj i promicanje prekograničnog područja te zajedničkog identiteta Istre pa i cijelog pograničnog područja.

Posebni prekogranični ciljevi:

  • S evidentiranjem i vrednovanjem dosadašnjih razvojnih i prostornih planova prezentirati će se zajednička razvojna vizija i koncept Istre kao cjeline sa zaokruženim područjima prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i prirode.  
  • Postavljena će biti prostorna usmjerenja i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru i posebno za zaokružene prostorne cjeline: obala, pogranično područje i razvojni gradovi: Buzet, Pula i Kopar.
  • Bit će podržano zajedničko planiranje kroz promociju zajedničkog planiranja na lokalnoj razini  i među razvojnim partnerima.