Treći sastanak partnera, Ljubljana

Treći sastanak partnera, Ljubljana

Treći sastanak projektnih partnera održati će se dana 25.09.2015. godine u Ljubljani u organizaciji Fakulteta za arhitekturu. Materijale sa sastanka možete vidjeti u "Sastanci i događanja".