Nova "Demografska studija" sjevernog dijela Istarske županije

Nova "Demografska studija" sjevernog dijela Istarske županije

U sklopu projekta izrađena je nova "Demografska studija" sjevernog dijela Istarske županije, koja administrativno obuhvaća osam jedinica lokalne samouprave (Grad Umag, Grad Novigrad, Grad Buje, Grad Buzet, Općinu Grožnjan, Općinu Oprtalj, Općinu Lanišće i Općinu Brtonigla.