Sastanak Stručne radne grupe projekta, Buzet

Sastanak Stručne radne grupe projekta, Buzet

Treći sastanak Stručne radne grupe projekta održati će se u ponedjeljak, 26. listopada 2015. godine, u organizaciji projektnog partnera Grada Buzeta. Materijali sa sastanka biti će dostupni u kategoriji "Sastanci i događanja".