Sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta Kopar (UO, TO sastanak Kopar)

Sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta Kopar (UO, TO sastanak Kopar)

Drugi sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta PUT-UP ISTRE održati će se dana 14.03.2016. u Kopru, u organizaciji projektnog partnera RRC Kopar. Materijali sa sastanka biti će objavljeni u "Sastanci i događanja".