Ljubljana - 3. sastanak UO/TO projekta

Ljubljana - 3. sastanak UO/TO projekta

Treći sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta PUT-UP ISTRE održati će se dana 21.04.2016. u Ljubljani, u organizaciji projektnog partnera FA Ljubljana. Materijali sa sastanka biti će objavljeni u "Sastanci i događanja".