Dobro došli na istarske stranice SHAPE projekta!

Projekt SHAPE

Izrađena nova studija

Izrađena nova studija

Završni sastanak SHAPE projekta

Završni sastanak SHAPE projekta

Novi posteri

Novi posteri

Projekt Shape

Projekt SHAPE (Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment: between coast and sea) financira se iz druge komponente IPA programa - IPA CBC (Instrument for Pre-Accession Assistance, Cross-border Cooperation ).

Program IPA je integrirani pretpristupni fond Europske unije za Hrvatsku za razdoblje 2007-2013. Utemeljen je uredbom Vijeća Europe br. 1085/2006. Osnovni ciljevi IPA programa su pomoć državama kandidatkinjama te državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

U SHAPE projektu učestvuje 13 partnera iz 6 jadranskih zemalja. Zavod je jedan od projektnih partnera koji vrši implementaciju projekta u Istarskoj županiji. Projekt je započeo u ožujku 2011. godine a završava u veljači 2014. godine.

Natječaj

Objavljen je natječaj za "Analizu deskriptora prema Uredbi o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša za Istarsku županiju". Sva potrebna natječajna dokumentacija nalazi se u rubrici Dokumenti i natječaji.