Rezultati

Glavni rezultati projekta:

Izrada smjernica za Integralno Upravljanje Obalnim Područjem (IUOP) jadranske regiji, tematske karte, uspostava zajedničke metodologije prostornog planiranja morskih područja, analitička izvješća o pravnim aspektima primjene Protokola, uspostava zajedničkih politika i alata za planiranje jadranskog sliva, zajednički GIS atlas Jadranskog mora, znanstvena istraživanja, radionice, međunarodne konferencije.

SHAPE također promiče jačanje sinergije i razmjenu rezultata dobivenih u različitim projektima među širokom mrežom institucija kroz: stvaranje Jadranskog foruma i koordinaciju s postojećim organizacijama jadranske Euro regije, drugim regijama Europe, te europskim i međunarodnim institucijama).