IUOP-PPMP

Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP)

Jadransko priobalje predstavlja područje intenzivnih fizičkih, bioloških, društvenih, kulturnih i gospodarskih aktivnosti. Upravljanje tako složenim sustavom zahtijeva koordinirani i racionalni integralni pristup koji  preklapa isprepletene interese u obalnom području, na način, da se optimalno iskorištavaju obalni resursi na dobrobit sadašnjih i budućih generacija, bez narušavanja socijalnih, ekonomskih i ekoloških procesa. IUOP je proces postizanja održivog razvoja obalnih područja.

Prostorno planiranje morskih područja (PPMP)

More je složen ekosustav koji ne prepoznaje administrativne granice.
Sektorske aktivnosti koje egzistiraju na obalnim područjima međusobno se "natječu" za  korištenjem tog životno značajnog prostora, prijeteći često ugroženim i rijetkim obalnim i morskim staništima.

Holistički pristup obalnom i morskom prostoru ublažiti će ove sukobe, a holističke rezultate analiza potrebno je uključiti u prostorne planove. Okolišni aspekti moraju biti integrirani u PPMP, uzimajući u obzir provedbu Okvirne direktive o vodama i Okvirnu direktivu strategije morskog okoliša.