Aktivnosti

Radni paket (RP) 1: Upravljanje i koordinacija
1.1. Potpisivanje ugovora o financiranju i partnerstvu
1.2. Vođenje i koordinacija projektnih partnera
1.3. Praćenje i izvještavanje o izvođenju projekta
1.4. Ex post evaluacija
Radni paket (RP) 2: Uspostavljanje zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre na sadržajno ključnim područjima (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda)
2.1. Formiranje Stručne radne grupe -1 predstavnik partnera (Zavoda za prostorno uređenje, UL-Fakulteta za arhitekturu, Općine Kopar i RRC-a) i Istarske županije kao Pridruženog člana te 1 vanjski stručnjak imenovan od Zavoda, sveukupno 6 osoba)
2.2. Inventarizacija sadržaja i analiza postojećih razvojnih dokumenata i priprema zajedničkog pregleda regionalnih prostornih sadržaja za identifikaciju i prijedlog vizije i koncepta razvoja Istre
2.3. Provođenje ankete na teritoriju
2.4. Sistematiziranje dobivenih podataka, identifikacija specifičnih i problematičnih područja u odnosu na prostorne mogućnosti i okoliš
2.5. Postavljanje koncepta razvoja Istre po sadržajnim sklopovima promet, turizam, poljoprivreda , gospodarsko-razvojne zone,priroda, s prostornim umetanjem djelatnosti
2.6. Predstavljanje i usklađivanje Studije zajedničkog koncepta prostornog razvoja Istre po sadržajnim sklopovima promet, turizam, poljoprivreda , gospodarsko-razvojne zone,priroda, s prostornim umetanjem djelatnosti
Radni paket (RP) 3: Koncept prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za posebno zaokružene prostorne cjeline Obala, Granično područje te za razvojne centre Buzet, Pula i Kopar
3.1. Analiza stanja posebnih prostornih cjelina obala, granično područje , razvojni centri Buzet, Pula i Kopar po posebnim razvojnim pitanjima ovisno o ključnim potrebama zaokruženih područja.
3.2. Na bazi dobivenih smjernica iz Studije koncepta razvoja istre po 5 sadržajnih sklopova, izraditi prijedlog prostornih smjernica za studije: prostorne cjeline obala, granično područje te određivanje ključnih razvojnih sadržaja za te dvije prostorne cjeline.
3.3. Priprava prijedloga prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja centara Kopar i Buzet kao okvira za određivanje odvojenih posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje za razvojne centre Buzet i Kopar
3.4. Priprema prijedloga prostornog uređenja obale (gradske rive) u gradu Puli i prijenos prakse iz Kopra kao primjera dobre prakse za Istru
3.5. Javna rasprava stručnih podloga i usklađivanje s nacionalnim organima, regijom i susjednim regijama o prijedlozima prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja na razini cijele Istre
Radni paket (RP) 4: Potpomognuto zajedničko planiranje razvoja kroz promociju zajedničkog planiranja na lokalnoj razini i među razvojnim partnerima
4.1. Zajedničke press konferencije
4.2. Izrada logotipa projekta
4.3. Izrada web stranice projekta
4.4. Brošura o projektu s naslovom "IN(SEA)SIDE ISTRIA"
Cilj brošure je sažeti i predstaviti Koncept razvoja Istre sa posebnim naglaskom na granično područje, obalu i razvojne centre.
4.5. Stručni seminar "Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša"
4.6. Sadržajna promocijska građa o konceptu razvoja Istre i posebnim zaokruženim područjima