Rezultati

Neposredni učinci ("outputi"):

 • Uspostava 1 stručne skupine
 • 1 studija o zajedničkom konceptu prostornog razvoja Istre s konceptom razvoja za područja prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarstva, prirode
 • 2 zajednička prekogranična predstavljanja zajedničkog koncepta razvoja Istre i pojedinih sadržajnih paketa
 • 2 studije prostornih smjernica i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za prostorne jedinice obalu i pogranično područje (1 za obalno, 1 za pogranično područje)
 • 1 studija prostornih smjernica i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja gradova Kopra i Buzeta
 • 1 studijsko putovanje
 • 1 brošura - skraćena verzija prijedloga specifičnih smjernica sa sadržajem prometa i turizma Buzeta
 • 1 prijedlog prostornog uređenja obale u gradu Puli
 • 1 javno predstavljanje usklađenih stručnih osnova za prostorno uređenje jedinica: obalno i pogranično područje te gradova Buzeta, Pule i Kopra
 • 1 stručni seminar "Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša"
 • 1 brošura na tri jezika o projektu pod nazivom "IN (SEA) SIDE ISTRA"
 • 3 vrste letaka različitog sadržaja
 • 4 konferencije za javnost
 • 1 internetska stranica i logo projekta
 • 1 završno evaluacijsko izvješće