Projekt Opće bolnice Pula: Prevencija širenja rezistentnih bakterija

Tim za kontrolu bolničkih infekcija Opće bolnice Pula provodi niz aktivnosti u suradnji sa ustanovama socijalne skrbi (domovima za starije, obiteljskim domovima) na području Istarske županije radi prevencije širenja infekcija uzrokovanih rezistentnim bakterijama.

Bolnički Tim čine:

  1. Mr.sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr.med., spec. mikrobiolog,
  2. Martina Močenić, mag.med.techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija,
  3. Jasenka Lončarić, bacc.med.techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija.

U nastavku se nalaze materijali sa edukacija.


Materijali sa Simpozija 07.11.2019.