Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

Stručna služba Skupštine
Pazin, Dršćevka 3
Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686
KLASA: 112-02/20-01/232
URBROJ: 2163/1-01/3-20-05
Pazin, 15. listopada 2020.


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenim na javni natječaj za imenovanje 
pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Istarske županije i u „Narodnim Novinama“ br. 104. od 23. rujna 2020. godine

Preuzmite cijeli sadržaj - pdf dokument u prilogu: