Proračun koji jamči financijsku stabilnost u 2021. godini

Proračun koji jamči financijsku stabilnost u 2021. godini

Proračun Istarske županije najznačajniji je financijski dokument, a osim financija upravnih tijela i službi Županije, sadrži i one 74 proračunskih korisnika, što ga čini kompleksnim i opširnim. Upravo kako bi svoje poslovanje približila građanima, Istarska županija je sedmu godinu za redom objavila vodič „Proračun u malom“. U ovogodišnjem, digitalnom i redizajniranom izdanju, moguće je pronaći najznačajnije informacije o županijskim financijama, kao i pregled najvećih investicija te programa.

- Na taj način želimo i dalje zadržati visoku razinu otvorenosti, što je prepoznato i od strane Instituta za javne financije, koji nas redovito svrstava u županije „odlikaše“ po pitanju proračunske transparentnosti, kaže obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin.

Proračun Istarske županije za 2021. godinu iznosi 1.619.600.000,00 kuna, te objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 292.039.648,82 kuna ili 18% ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.327.560.351,18 kuna, odnosno 82%.

- Planiranju proračuna za 2021. godinu pristupili smo krajnje oprezno i racionalno kako bi zadržali financijsku stabilnost, a istodobno nastavili s najznačajnijim projektima i programima. Brojnim izazovima unatoč, proračun za 2021. godinu uključuje razvojnu komponentu, kroz nastavak velikih višegodišnjih investicija i početak novih kapitalnih projekata koji će unaprijediti kvalitetu života u Istri, a o čemu detaljnije možete saznati u nastavku, pojašnjava župan u uvodnom djelu brošure.

Nadalje, u brošuri je moguće saznati o procesu donošenja Proračuna, pristiglim amandmanima, kao i ciljevima, što predstavlja novinu u odnosu na prethodna izdanja. Naime, glavni su ciljevi (1.) Povećanje gospodarske konkurentnosti, kroz jačanje istraživanja i razvoja, primjene novih tehnologija i inovacija; unapređenje poslovnog okruženja za osnivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva i razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti, (2.) Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života (povećanje zapošljivosti i radna mobilnost, poboljšanje sustava zdravstva i socijalne skrbi te promocija zdravlja i socijalnog blagostanja, razvoj sporta i rekreacije itd.), (3.) Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima (poticanje energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije, razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša...) te (4.) Razvoj, očuvanje i promoviranje istarskog identiteta, odnosno razvoj kulture i kulturnih i kreativnih djelatnosti te pružanje potpore očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta. 

Drugi dio brošure donosi pregled Plana razvojnih programa Istarske županije za tekuću godinu, iz kojeg je razvidno da ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 492.697.599 kuna, od čega se za zdravstvo izdvaja 205.429.024 kuna, za navodnjavanje 144.220.000 kuna, za obrazovanje 132.656.410 kuna, za socijalnu skrb 7.607.325 kuna i ostalo 2.784.840 kuna. Što se, pak, konkretnih programa tiče, a koji se financiraju iz Proračuna, ukupno njih 19, izdvojimo primjerice međunarodnu suradnju i europske poslove; organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; osnovno i srednjoškolsko obrazovanje; poticanje razvoja turizma; razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda i zaštitu prava nacionalnih manjina. 

U 2021. godini se tako nastavljaju višegodišnje investicije poput izgradnje i opremanja Opće bolnice Pula, izgradnje Medicinske škole Pula, izgradnje sustava javnog navodnjavanja na Poreštini i području grada Umaga, izgradnja Kuće kaštela u Momjanu i uspostava Centra za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula, projekt sufinanciran sredstvima iz EU fondova. Neke od novih investicija su rekonstrukcija Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje, izgradnja i opremanje domova za starije u Pazinu i Labinu, kao i rekonstrukcija onoga u Buzetu. 

Brošuru je moguće pronaći na službenim mrežnim stranicama Istarske županije, na hrvatskom i talijanskom jeziku, odnosno na sljedećim poveznicama:

•    https://bit.ly/30ZrnQA (hrvatski)
•    https://bit.ly/3r2b0gW (talijanski)