Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2022. godinu namijenjenih JLS, ...

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2022. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama 

Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17, 2/2017, 2/18, 30/18-pročišćen tekst, 10/20 i 6/21), Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2022. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama Klasa: 402-01/22-01/111, Urbroj: 2163-03/1-22-03 od 25. travnja 2022. god, te Obrazaca konačne ocjene prijave sa prijedlozima dodjele financijskih sredstava za prijavljene programe/projekte od 30. lipnja 2022. godine, razmatrajući prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata Župan Istarske županije dana 19. kolovoza 2022. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz
područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje
Istarska županija za 2022. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i
istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama,
strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim
udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama

Preuzmite Odluku u pdf formatu: