Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: kućni majstor - domar – vježbenik 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za pomoćno tehničke poslove, mjesto rada Pula, na određeno vrijeme

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: kućni majstor - domar –  vježbenik 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za pomoćno tehničke poslove, mjesto rada Pula, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža sukladno posebnim propisima, u punom radnom vremenu u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, KLASA/CLASSE: 112-01/23-02/01, URBROJ/N.PROT:2163-24/1-23-02 od 27. veljače 2023. godine objavljen u Narodnim novinama broj 24/2023 dana 1. ožujka 2023. godine

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Kućni majstor - domar – vježbenik u Odsjeku za pomoćno tehničke poslove – mjesto rada Pula
1 Izvršitelj (m/ž) / vježbenik (m/ž) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža sukladno posebnim propisima, u punom radnom vremenu.

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: