Održana 5. sjednica Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

Održana 5. sjednica Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

Tijekom dvodnevne konferencije "Civilna zaštita i sigurnost javnih prostora", 17. lipnja 2020. godine u Varaždinu je održana 17. sjednica Izvršnog odbora Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, a nakon toga i 5. sjednica Skupštine Platforme.

Skupština Platforme bila je predviđena za početak travnja 2020., ali je zbog epidemije koronavirusa COVID-19 odgođena za sredinu lipnja.
Na početku Skupštine Platforme, nazočnima se obratio zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina, g. Zlatan Avar, koji je zaželio dobrodošlicu u Varaždin, istaknuo važnost Platforme, posebno u sadašnjem vremenu epidemije te izrazio uvjerenje u uspješnost rada Skupštine.

Na 5. sjednici Skupštine Platforme usvojeno je financijsko izvješće za 2019. godinu, kao i financijski plan za 2020. godinu, potvrđena dosadašnja visina članarine za punopravne članice u iznosu od 3000 kuna i 1500 kuna za podupiruće članice.

Usvojeno je i izvješće Nadzornog odbora o radu i poslovanju Platforme, a potvrđeno i pristupanje Ličko-senjske županije kao punopravne članice Platforme, čime se broj članova Platforme povećao na broj 30 s najavljenim daljnjim povećanjem broja članica.

S obzirom na opsežan program konferencije koji je već ranije dogovoren, zaključeno je kako će se, ukoliko to trenutna epidemiološka situacija bude dopuštala, krajem listopada u Splitu održati dvodnevna radionica za članice Platforme na koju će se kao predavači pozvati eminentne osobe te će se na toj radionici detaljno analizirati epidemija koronavirusa na regionalnom i lokalnom nivou, kao i potres u Zagrebu.

Na Skupštini Platforme prihvaćen je prijedlog Vukovarsko-srijemske županije za domaćina izborne Skupštine Platforme.

Izborna skupština će se održati u ožujku 2021. godine u Vinkovcima.