Stiže novi Zakon o sustavu CZ, otvara se dodiplomski studij civilne zaštite, a stižu i tri nova helikoptera za civilnu zaštitu

Stiže novi Zakon o sustavu CZ, otvara se dodiplomski studij civilne zaštite, a stižu i tri nova helikoptera za civilnu zaštitu

U Rijeci je 21. i 22 .listopada 2020 održana radionica Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa koja je okupila 20-ak članova Platforme i goste iz Ravnateljstva civilne zaštite Igora Milića i Dražena Štajduhara.

Prvi dio radionice bio je posvećen prezentaciji nekih ključnih točaka novog Zakona o sustavu civilne zaštite koji je upravo u  pripremi, a kojeg je predstavio Milić. Na početku je, obrativši se članovima Platforme rekao je da ih Ravnateljstvo civilne zaštite vidi kao bitne partnere te ih pozvao da također doprinesu svojim komentarima radu na novom Zakonu.

„Korona i potres su nas nagnali da unesemo određene izmjene u Zakon o sustavu civilne zaštite“, rekao je Milić i podsjetio da je na snazi trenutni Zakon iz 2015. donesen nakon velikih poplava u Gunji. Do sada se dva puta mijenjao, zadnja izmjena bila je ove godine kada je dorađen članak 22 a. koji se odnosi na proširenje ovlasti Stožera civilne zaštite o slobodi kretanja.

Upravljanje rizicima u katastrofama

Najavio je da će novi Zakon posvetiti posebnu pažnju upravljanju rizicima u katastrofama te rekao da neke države čak imaju i posebni Zakon o upravljanju u katastrofama. „Cilj nam je jačati kapacitete  lokalne samouprave te jačanje operativne sposobnosti“, rekao Milić te najavio da će se u novi Zakon implementirati i neke EU smjernice.  
Ispred Istarske županije konferenciji je sudjelovao Voditelj Službe civilne zaštite g.Denis Stipanov.
 

Galerija fotografija