Pazin - Održana 27. sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije

Pazin - Održana 27. sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije

Stožer civilne zaštite Istarske županije održao je u četvrtak, 19. studenog 2020. g. u Polivalentnoj dvorani, Gradske sportske dvorane u Pazinu. sjednicu u vezi pripreme za Provedbu mjera civilne zaštite u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske županije.

Sjednici su, osim članova Stožera CZ IŽ,  prisustvovali načelnici gradskih Stožera civilne zaštite IŽ,  PU Istarske, Istarske ceste d.o.o. Pula, Županijska uprava za ceste,  Bina - Istra, Hrvatske ceste do.o.-Ispostava Pula.

Nakon uvodne riječi načelnika županijskog Stožera CZ Dina Kozlevca, te nakon rasprave i podnijetih izvješća subjekata iz sustava civilne zaštite usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Na području IŽ uspostavljen je kvalitetan sustav zaštite od ekstremnih zimskih uvjeta te su poduzete organizacijske i tehničke mjere koje osiguravaju normalan život i rad građana.
 2. Stanje sustava obrane od ekstremnih zimskih uvjeta na području IŽ je dobro i osigurava prohodnost prometnica državne, županijske i lokalne razine
 3. Izrađeni su Operativni planovi zimskih službi koji osiguravaju provedbu zadaća mjera civilne zaštite u zimskim uvjetima
 4. U provedbenom dijelu u zimskom periodu potrebno je provoditi zadaće po planovima te i dalje razvijati međusobnu razmjenu informacija i hitno postupati u izvanrednim slučajevima.
 5. Potrebno je poticati i razvijati razinu svijesti građana o postupanju u slučaju nastanka zimskih uvjeta. Ujedno  se pozivaju  građani Istarske županije da se pridržavaju radi svoje sigurnosti mjera koje nalažu žurne službe i čelnici općina, gradova i Županije u  provođenju obveza održavanja čistim površina uz stambene objekte ( snijeg i led ) prema odlukama o komunalnom redu te ostale upute o kojima će biti informirani putem sredstava javnog priopćavanja
 6. Sve pravne osobe – subjekti Istarske županije zaduženi i odgovorni za organizaciju i rovedbu mjera civilne zaštite u zimskim uvjetima poduzeli su sve potrebne organizacijske mjere i pripremili se za zimske uvjete
 7. Savjet za građane:
       a) Snijeg ili led koji prijeti pasti s krova stambenih i drugih  objekta vlasnici su dužni ukloniti (sami ili angažiranjem stručnih službi. 
       b)  Ukoliko ste zbog obilnih snježnih padavina i neočišćenih putova ostali izolirani, a u hitnoj ste situaciji (slučaj potrebe liječničke ili veterinarske pomoći, bolničkog liječenja, opskrbe neophodnim namirnicama ili energentima i slično) nazovite broj 112 s kojeg će se usklađivati pružanje potrebne pomoći.

Galerija fotografija