Lokalni događaj EU projekta FIRESPILL - Pula

Lokalni događaj EU projekta FIRESPILL - Pula

U organizaciji Istarske županije - Odjela za održivi razvoj i Stožera civilne zaštite Istarske županije održan je 14. travnja 2022. godine u Hotelu Pula „Lokalni događaj EU projekta FIRESPILL“ financiran iz Programa Interreg Italija – Hrvatska.

Radnom sastanku nazočili su Načelnik Stožera CZ Istarske županije g. Dino Kozlevac,Voditelj Službe CZ VZIŽ  g. Denis Stipanov,članovi Stožera Civilne zaštite Istarske županije, predstavnici Lučke kapetanije Pula, predstavnici HGSS Stanice Istre, Crvenog križa Istarske županije i Crvenog križa Grada Pule.

Cilj ovog događaja je predstavljanje dokumenta "Nacionalno izvješće o radu sustava hitnih službi na području RH"  koje je predstavio g. Igor Milić - „Mreža civilne zaštite“, te niza aktivnosti projekta FIRESPILL koje uključuju suradnju i zajedničko djelovanje Istarske županije i hitnih službi na području Županije koje je predstavio g. Bruno Kostelić .

Nakon prezentacija ovih aktivnosti, predstavljena je Izrada stripa i slikovnice na temu rada hitnih službi u RH i Istarskoj županiji. Na kraju sastanka dogovorene su buduće aktivnosti do kraja kalendarske godine, među njima  i „Dani civilne zaštite“.

Galerija fotografija