Zimska služba spremna i za ekstremne uvjete u Istarskoj županiji

Zimska služba spremna i za ekstremne uvjete u Istarskoj županiji

Stanje sustava obrane od ekstremnih zimskih uvjeta na području Istarske županije je dobro i osigurava prohodnost prometnica državne, županijske i lokalne razine. Na području Županije uspostavljen je kvalitetan sustav zaštite od ekstremnih zimskih uvjeta te su poduzete organizacijske i tehničke mjere koje osiguravaju normalan život i rad građana, istaknuto je u zaključcima 34. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije koja je održana 15. studenog 2022. u velikoj vijećnici Grada Pazina pod predsjedanjem načelnika Dina Kozlevca.

Sve pravne osobe, subjekti Istarske županije zaduženi i odgovorni za organizaciju i provedbu mjera civilne zaštite u zimskim uvjetima poduzeli su sve potrebne organizacijske mjere i pripremili se za zimske uvjete. O tome su članovi Stožera i predstavnici pravnih osoba podnijeli kratka izvješća. Gotovi su Operativni planovi zimskih službi kojima se osigurava provedba svih zadaća i mjera civilne zaštite u zimskim uvjetima. U provedbenom dijelu, u zimskom razdoblju posebice je naglašena važnost međusobne razmjene informacija o stanju na terenu kako bi se osiguralo što učinkovitije hitno postupanje u izvanrednim slučajevima.

Tijekom rasprave osobito je podvučen značaj razvijanja što odgovornije svijesti građana o postupanju u slučaju nastanka zimskih uvjeta. Stoga su pozvani građani Istarske županije  da se radi svoje sigurnosti sasvim pridržavaju mjera koje nalažu žurne službe i čelnici općina, gradova i Županije-istaknuo je Denis Stipanov  Voditelj službe civilne zaštite Istarske županije. Odnosi se to itekako i u  provođenju obveza održavanja čistih površina uz stambene objekte ( snijeg ili led koji prijeti pasti s krova stambenih i drugih  objekta vlasnici su dužni ukloniti), a  prema odlukama o komunalnom redu kao i u provedbi  ostalih uputa o kojima će građani  biti pravovremeno upoznati putem sredstava informiranja.  

Nakon sjednice Stožera u prostorima Istarskih cesta d.o.o. Pula, Nadcestarije Pazin, kod sela Ciburi, održana je smotra vozila i opreme za provedbu mjera civilne zaštite i djelovanje u zimskim uvjetima. Petnaestog studenog u Buzetu je otvorena nova opremljena Ispostava Istarski cesta.

Galerija fotografija