Zimska služba Istre spremna u slučaju zimskih uvjeta

Zimska služba Istre spremna u slučaju zimskih uvjeta

Stanje sustava obrane od ekstremnih zimskih uvjeta na području Istarske županije dobro je i osigurava prohodnost prometnica državne, županijske i lokalne razine. Predstavnici svih žurnih i nadležnih službi podvukli su da imaju operativne planove za zimsko djelovanje te izrazili spremnost da odrade sve zadaće u okviru sustava koji osigurava normalan život i rad građana, što je istaknuto u zaključcima 37. sjednice Stožera Civilne zaštite Istarske županije, održanoj u Pazinu 15. studenog 2023. godine.

Nakon sjednice o Stanju sustava obrane od ekstremnih zimskih uvjeta na području Istarske županije, upriličena je smotra vozila i opreme u prostorima Istarskih cesta d.o.o. Pula - Nadcestarije Pazin - zona CIBURI II - Pazin.

U Zaključcima 37. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije ističe se da je na istarskom području uspostavljen kvalitetan sustav zaštite od ekstremnih zimskih uvjeta te da  su poduzete odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere za normalan život i rad građana. Izrađeni su Operativni planovi zimskih službi koji osiguravaju provedbu zadaća civilne zaštite u zimskim uvjetima. Isto tako naglašeno je da je u provedbenom dijelu u zimskom razdoblju nužno  provoditi planske zadaće te i dalje razvijati međusobnu razmjenu informacija i hitno postupati u izvanrednim slučajevima.

Stožer Civilne zaštite Istarske županije podvlači da je potrebno  poticati i razvijati razinu svijesti građana o postupanju u slučaju nastanka zimskih uvjeta. Građanima  Istarske županije upućeno je da  da se pridržavaju, radi svoje sigurnosti, svih  mjera koje nalažu žurne službe i čelnici općina, gradova i Županije u  provođenju obveza održavanja čistih površina uz stambene objekte ( snijeg i led ) prema odlukama o komunalnom redu, kao i ostale upute o kojima će biti informirani putem sredstava javnog informiranja.

Stožer je ocijenio da su sve pravne osobe – subjekti Istarske županije zaduženi i odgovorni za organizaciju i  provedbu mjera civilne zaštite u zimskim uvjetima poduzeli sve potrebne organizacijske mjere i pripremili se za zimske uvjete. 

Stožer je uputio i savjete za građane  u kojima se uz ostalo ističe da snijeg  ili led koji prijeti pasti s krova stambenih i drugih  objekata vlasnici su dužni  ukloniti (sami ili angažiranjem stručnih službi). Građanima se skreće pozornost da ukoliko zbog obilnih snježnih padavina i neočišćenih putova budu izolirani, a nalaze se u hitnoj  situaciji (primjerice slučaj nužne potrebe liječničke ili veterinarske pomoći, bolničkog liječenja, te opskrbe neophodnim namirnicama ili energentima i slično) da nazovu  broj 112 s kojeg će se usklađivati pružanje potrebne pomoći.

Galerija fotografija