Rješenje o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije

Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 8. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 40/08, 44/08), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 21. veljače 2011. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju članova Stožera zaštite i
spašavanja Istarske županije

I.

Darko Dobrović, predstavnik Hrvatskih voda - VGO Rijeka, razrješuje se dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije.

II.

Anđela Počekaj, predstavnica Istarskih domova zdravlja, razrješuje se dužnosti članice Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 013-02/11-01/02
Urbroj: 2163/1-01/4-11-5
Pazin, 21. veljače 2011.


ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.