Najnovije vijesti i događanja

Stožer civilne zaštite

Sustav civilne zaštite Istarske županije

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15 - u daljnjem tekstu: Zakon) dana 01. kolovoza 2015. godine sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj uređen je kao sustav civilne zaštite, a čime se ne samo formalno, već i suštinski mijenjaju određeni oblici i sadržaji u provedbi mjera i aktivnosti radi spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša u velikim nesrećama ili katastrofama.