Akti župana - veljača 2020.

 1. Zaključak o sufinanciranju marketinških usluga
 2. Odluka o imenovanju Stožera zdravstva Istarske županije za Coronavirus 2019-nCoV
 3. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za REI II - Usluga organizacije "Dana karijera" i završne konferencije projekta
 4. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog poziva za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssey za 2020. i 2021. godinu
 5. Odluka o dodjeli de minimis potpore projektu Istra Inspirit u 2020. godini i prijedlog Ugovora o isplati subvencije za provedbu zajedničkog projekta Istra Inspirit
 6. Rješenje o zaključivanju popisa birača za Grad Pula-Pola
 7. Rješenje o zaključivanju popisa birača za Grad Pula-Pola - ispravak
 8. Odluka o rashodu dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2019. godine
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu auto guma za službena vozila Istarske županije u 2020. godini
 10. Odluka o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
 11. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa II. godišnjeg ugovora za nabavu usluge najma osobnih automobila za potrebe Istarske županije za 2020. godinu
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu organizacije "Dana karijera" i završne konferencije projekta u sklopu projekta REI II (UP.01.3.1.01.0021)
 13. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije u Istarskoj županiji za 2020. godinu
 14. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji
 15. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave PR kampanja za Parenzanu
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu fotokopirnog papira, omotnica i registratora
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge pranja službenih automobila Istarske županije u 2020. godini
 18. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Istarske županije za 2019. godinu,
 19. Plan prijma u službu upravnih tijela Istarske županije za 2020. godinu
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za osnivanje prava služnosti nad nekretninom u suvlasništvu Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, u korist HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb
 21. Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju za 2019. godinu,
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge popravka i održavanje vozila
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 24. Odluka o provođenju postupka javne nabave robe Licenci Microsoft Core CAL Suite, Microsoft Office Standard i Windows Server Remote Desktop Services CAL , evidencijski broj nabave 9-20-MV
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge održavanja e-Aplikacija za 2020. godinu
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu aparata i vode za piće
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ostalog uredskog materijala i potrepština
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu prehrambenih proizvoda i pića ( za potrebe čajne kuhinje
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu sredstava za čišćenje
 30. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti
 31. Odluka o dodjeli nagrade BOOKtiga za razdoblje od 01. veljače 2019. do 31. siječnja 2020. godine
 32. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 - Pula
 33. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 2 - Rovinj
 34. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 3 - Labin
 35. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 4 - Pazin
 36. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 5 - Buzet
 37. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 6 - Umag - Buje
 38. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Općini Lanišće za sanaciju izvora u selu Rašpor
 39. Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Istarske županije
 40. Rješenje o imenovanju Povjerenice za etiku Istarske županije
 41. Odluka o poništenju postupka javne nabave za stražarske i čuvarske usluge u 2020. godini
 42. Odluka o raspodjeli sredstava  udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2020. godinu
 43. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Istarske županije u 2019. godini
 44. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za financiranje projekata programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije Istarske županije za 2020. godinu
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge certificiranja eko-prijateljskog privatnog smještaja
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge edukacije ugostitelja
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge Oglašavanja eko-prijateljske turističke ponude na Internetu
 48. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2020. godinu,
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge knjigovodstvenog servisa za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije
 50. Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.
 51. Zaključak o odobrenju potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran sredstvima Europske unije kroz projekt REI II (UP.01.3.1.01.0021)
 52. Davanje suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana za 2019. godinu