Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Istarska županija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

PDF dokument    CSV dokument