Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Istarska županija, kao javni naručitelj, obvezna je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Istarska županija razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Radovi adaptacije prostora Gospodarske škole Buje-ponovljeni postupak, ev.br.nabave: 13-24-MV ,  Glavni projekt – :

  1. Arhitektonski projekt - (PDF)
  2. Građevinski projekt- projekt konstrukcije - (PDF)
  3. Građevinski projekt- projekt vodovoda i kanalizacije - (PDF)
  4. Projekt elektrotehničkih instalacija - (PDF)
  5. Projekt strojarskih instalacija - (PDF)

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula – novi postupak 2022.g.

Analiza tržišta u svrhu pripreme nabave

Objavljeno 18. siječnja 2021.

Usluge stručnjaka za tehničku podršku - druga faza projekta „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastanih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“

Rok za dostavu informacija, savjeta ili prijedloga do 25. siječnja 2021.

Objavljeno 3. kolovoza 2020

Rekonstrukcija i dogradnja Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula

1. Izvješće o provedenoj analizi tržišta
    - Prilog br. 3
2. Dopuna obavijesti
3. Obavijest
4. Izvod iz glavnog projekta
5. Glavni projekt - izmjena i dopuna
6. Izvedbeni projekt - izmjena i dopuna
7. Elaborati

Postupci javne nabave stavljeni na prethodno savjetovanje

Objavljeno 29. listopada 2020.
Trajanje savjetovanja do četvrtka 05. studenog 2020.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma – KLIK Pula

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu pismenim putem do roka trajanja savjetovanja dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na objavljeni nacrt dokumentacije o nabavi, ili njene dijelove mailom na: nabava@istra-istria.hr