Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine

 • Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine
 • Tablični prikaz Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine
 • Analiza stanja Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine
 • Teritorijalna strategija razvoja otoka Istarske županije
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine
 • Prethodno vrednovanje Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine
 • ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 • ODLUKA o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027 godine

Strateška procjena za Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine

 • Izvješće o provedenoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 • Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu Plana razvoja Istarske županije
 • Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Nacrtu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine na javnu raspravu
 • Obavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Nacrtu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 • Preslike objave javne rasprave u dnevnom tisku i na internetskim stranicama
 • Zahtjev tijelima za dostavu mišljenja o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Plana
 • Zapisnik s javnog izlaganja od 17. listopada 2023. godine
 • Potpisne liste sudionika na javnom izlaganju
 • Preslike mišljenja, prijedloga i primjedbi tijela
 • Preslike knjiga primjedbi
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana razvoja Istarske županije
 • Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja IŽ
 • Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 • Obavijest o provođenju javne rasprave o strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine i o Nacrtu plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 • Odluka o upućivanju Strateške studije o utjecaju na okoliš plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Nacrta plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine na javnu raspravu
 • Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine
 • ISPRAVAK Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 • ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 • INFORMACIJA o izradi i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 • Nacrt Strateškog okvira Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - dostavi mišljenja, primjedbi i komentara na ODREĐIVANJE SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLAN RAZVOJA ISTARSKE ŽUPANIJE 2022.-2027. GODINE