Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine

Strateška procjena za Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine

  • Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
  • Obavijest o provođenju javne rasprave o strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine i o Nacrtu plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
  • Odluka o upućivanju Strateške studije o utjecaju na okoliš plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine i Nacrta plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine na javnu raspravu
  • Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine
  • ISPRAVAK Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
  • ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
  • INFORMACIJA o izradi i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
  • Nacrt Strateškog okvira Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - dostavi mišljenja, primjedbi i komentara na ODREĐIVANJE SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLAN RAZVOJA ISTARSKE ŽUPANIJE 2022.-2027. GODINE