Nadmetanja

Objavljeno od 26.05.2020.

Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (gsm telefoni i 3G/4G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda
Izmjena Poziva i Izmjena troškovnika
Poziv i Troškovnik

Objavljeno od 12.02.2019. do 21.02.2019. do 12,00 h

Poziv na dostavu ponude i dokumentacija u postupku jednostavne nabave za nabavu proširenja diskovnog podsustava spremišta podataka (storage HP 3PAR 7200)