Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16;  u daljnjem tekstu: ZJN 2016) Istarska županija kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:
 
Natura Verum d.o.o. Labin, Titov trg 7