Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16, 114/22;  u daljnjem tekstu: ZJN 2016) Istarska županija kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:
 
Natura Verum d.o.o. Labin, Titov trg 7
Elektra d.o.o. Labin, Rudarska 9, Labin

Izjave župana i njegovih zamjenika o nepostojanju sukoba interesa:

Boris Miletić
Jessica Acquavita
Tulio Demetlika