Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (2013. - 2017. g.)

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  javni naručitelj Istarska županija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

PDF dokument     CSV dokument

Prilog br. 1. Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

PDF dokument     CSV dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

PDF dokument     CSV dokument

Prilog br. 1. Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

PDF dokument     CSV dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

PDF dokument     CSV dokument

Prilog br. 1. Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

PDF dokument     CSV dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

PDF dokument     CSV dokument

Prilog br. 1. Registru ugovora javne nabave za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

PDF dokument     CSV dokument