Odluka o prelasku viših razreda osnovnih škola na području Istarske županije na online nastavu do kraja I. polugodišta školske godine 2020./2021.

Odluka o prelasku viših razreda osnovnih škola na području Istarske županije na online nastavu do kraja I. polugodišta školske godine 2020./2021.

Temeljem procjene epidemiološke situacije, te uz pozitivno očitovanje ravnatelja osnovnih škola na području Istarske županije i njihovih osnivača Istarske županije, Grada Pule, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Umaga, Grada Labina i Grada Pazina - Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o prelasku viših razreda osnovnih škola na online nastavu do kraja I. polugodišta školske godine 2020./2021. - od 14. do 23. prosinca 2020. godine.

Odluka stupa na snagu od 14. prosinca 2020. godine.

Popis osnovnih škola, osnivača Istarske županije, koje su donijele Odluku o prelasku predmetne nastavne na model C:

 1. OŠ Mate Balote Buje
 2. TOŠ Buje
 3. OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet 
 4. OŠ Tar - Vabriga
 5. Osnovna škola Jure Filipovića Barban
 6. Osnovna škola Petra Studenca- Kanfanar
 7. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić
 8. Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan
 9. Osnovna škola Ivana Batelića-Raša
 10. OŠ Joakima Rakovca, Sv. Lovreč Pazenatički
 11. Osnovna škola Marčana
 12. Osnovna škola Vladimira Nazora –Krnica
 13. Osnovna škola Divšići
 14. OŠ dr. Mate Demarina, Medulin
 15. Osnovna škola Vitomir Širola-Pajo Nedešćina
 16. Osnovna škola-Scuola elementare „Rivarela“, Novigrad
 17. Talijanska osnovna škola Novigrad
 18. Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole
 19. Osnovna škola Svetvinčenat
 20. Osnovna škola Juršići
 21. Osnovna škola Jože Šurana
 22. Osnovna škola Vodnjan- Scuola elementare Dignano
 23. Osnovna škola Fažana
 24. Osnovna škola Vladimira Nazora- Vrsar
 25. Osnovna škola Vladimira Gortana- Žminj
 26. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula 

Popis osnovnih škola, osnivača gradova Istarske županije, koje su donijele Odluku o prelasku predmetne nastavne na model C:

GRAD LABIN
   27.  OŠ Matije Vlačića Labin
   28.  OŠ Ivo Lole Ribara Labin 

GRAD PAZIN
  29. OŠ Vladimira Nazora Pazin

GRAD POREČ
  30. OŠ Poreč
  31. TOŠ „Bernardo Parentin“ Poreč
  32. OŠ Finida- Poreč

GRAD PULA
  33. OŠ Šijana Pula 
  34. OŠ Tone Peruška Pula
  35. OŠ Monte Zaro Pula
  36. OŠ Veruda Pula
  37. TOŠ "Giuseppina Martinuzzi" Pula
  38. OŠ Kaštanjer Pula
  39. OŠ Centar Pula
  40. OŠ Vidikovac Pula
  41. OŠ Stoja Pula
  42. OŠ Veli Vrh Pula 
    
GRAD ROVINJ
  43. OŠ Jurja Dobrile Rovinj 
  44. OŠ Vladimira Nazora Rovinj 
  45. TOŠ "Bernardo Benussi" Rovinj 

GRAD UMAG
  46. TOŠ "Galileo Galilei" Umag 
  47. OŠ Marije i Line Umag